Daniel Goleman i Emocionalna inteligencija

Daniel Goleman i Emocionalna inteligencija

Objavljeno u Tekstovi | 0 | 3 Mar 2019
Veoma malu svrhu imaju brilijantan um i visok koeficijent inteligencije ako ne razumijete empatiju, ako ne razumijete sopstvene emocije i emocije drugih, ako se osjećate kao stranci u svom srcu bez društvene svijesti u kojoj se uči kako da se povežete, da upravljate strahom, emocijama … Emocionalna inteligencija je, željeli mi to ili ne, ključ za sreću.
Neće vas iznenaditi činjenica da danas rasprava o emocionalnoj inteligenciji još uvijek nije potpuno umrla. Empirijski dokazi podržavaju, na primjer, postojanje “G” faktora Spearmana, shvaćenog kao osnovna i suština koja definiše inteligentno ponašanje. Tu je i teorija Roberta J. Sternbera, kao i dobro poznata teorija inteligencije od Howarda Gardnera.

​ “Tajna postizanja visokog kolektivnog IQ-a je društvena harmonija.”

~ Daniel Goleman

Gdje je takozvana “emocionalna inteligencija” Daniela Golmana pozicionirana? U stvarnosti je zanimljivo znati da su ova ideja, ovaj koncept i ova suština bili oduvijek prisutni u istoriji psihologije.

Profesor Goleman je svakako nije formulisao, ali je 1995. postao popularan zahvaljujući knjizi Emotional Intelligence, koja je prodata u više od 5 miliona primjeraka.

Edward L. Thorndike, na primjer, još 1920. godine je definisao ono što on zove “socijalna inteligencija”, što je osnovna sposobnost da razumijete i motivišete druge ljude. David Wechsler je četrdesetih godina jasno svima stavio do znanja da nikakav test inteligencije ne može biti validan ako se emocionalni aspekti ne uzmu u obzir. Kasnije je Howard Gardner postavio temelje ideje sedme inteligencije, tzv. Interpersonalne inteligencije, svakako vrlo slične emocionalnoj inteligenciji.

Ipak tek je 1985-te godine objavljen po prvi put termin “Emocionalna inteligencija”, zahvaljujući doktorskoj disertaciji Wayne Payne pod naslovom” A Study of Emotion: developing Emotional Intelligence”: ( Studija o emocijama: razvoj emocionalnalne inteligencije). Samo 10 godina kasnije, psiholog i novinar Daniel Goleman dao je život fenomenu koji je dozvolio svima nama da otkrijemo ogromnu moć koju emocije imaju na nas kao osobe, na ono što radimo i na naše emotivne odnose.

daniel-goleman-i-emocionalna-inteligencija-1
 

Daniel Goleman je počeo karijeru kao novinar za The New York Times i kasnije postao guru Emocionalne intelligencije. Sada je star preko 70 godina, živi najslađu fazu svog života i privlači pažnju njegovim spokojnim osmjehom. Čini se kao da on uvijek može da sagleda nešto više od drugih, to je čovjek koji ne biježi od detalja i koji pronalazi veze gdje drugi vide samo slučajnosti.

Uvijek je govorio da je njegovu strast prema psihologiji naslijedio od majke, koja je bila socijalni radnik specijalizovana u psihijatriji i koja je sakupljala knjige iz neuronauke i psihologije. Te knjige su ukrašavale i obogatile njegovo djetinjstvo.

U početku su to bili više nejasni tekstovi, ali koji su istovremeno uspjevali da ga šarmiraju, a ubrzo su se pretvorili u izvor motivacije koji ga je gurao ka putu do onoga što je sada.

Šta je stvarno emocionalna inteligencija?

Ova dimenzija odgovara na drugačiji način od suštinske inteligencije, što prevazilazi kognitivne aspekte – kao što je memorija ili sposobnost razumjevanja problema. Govori zapravo o efektivnom svojstvu prema drugim ljudima i prema sebi samom, povezivanju emocija, upravljanju i auto-motivaciji, kako bi se obuzdali osjećaji frustracije …

Goleman objašnjava da njegov pristup emocionalnoj inteligenciji uključuje četiri osnovne dimenzije:

Prva je samo-svjesnost i odnosi se na našu sposobnost da shvatimo ono što osjećamo i da ostanemo vezani za naše vrijednosti vjerni našoj suštini.

Drugi aspekt je samo-motivacija i naša sposobnost da se orijentišemo prema našim ciljevima, da se oporavimo od neuspjeha, da upravljamo stresom.

Treća se odnosi na društvenu svijest i empatiju.

Četvrta dimenzija je nesumnjivo filozofski kamen emocionalne inteligencije: naša sposobnost komuniciranja, postizanje sporazuma i stvaranje pozitivnih i poštujućih veza sa drugima.

Daniel Goleman u svojim knjigama podsjeća na potrebu da budemo kompetentni u sva četiri područja. Prema tome, ova četiri područja moraju se shvatiti kao cjelina.

Emocionalna inteligencija se može naučiti?

I u svojoj knjizi Emocionalna inteligencija (1995) i u knjizi Socijalna inteligencija (2006), autor objašnjava da najveći dio kapaciteta ne leži u našoj genetici. Drugim riječima, moguće je aktivirati ili deaktivirati u zavisnosti od emocionalnog i društvenog okruženja u kojem se raste ili u kom se obrazuje.

​”U najboljem slučaju, čini se da IQ predstavlja samo 20% uspjeha”

~ Daniel Goleman

​Daniel Goleman takođe ukazuje na potrebu obrazovanja djece kroz ovu tačku gledišta. Bez obzira da li u školi ili kod kuće, svi bi mogli da stvorimo značajan kontekst u smislu emocionalne inteligencije. S druge strane, sa pogledom na svijet odraslih, znamo da ne postoji manjak kurseve, seminara i konferencije svih vrsta, kao i knjiga i časopisa koji su nam na raspolaganju.
Da bismo to postigli, potrebna nam je volja, postojanost i mogućnost primjene istinske svjesti koja nam omogućava da uzmemo u ruke ključeve koje nam profesor Goleman pokazuje u njegovim radovima:

  • Treba identifikovati emociju koja leži iza svake naše akcije.
  • Potrebno je da proširimo naš emocionalni vokabular (ponekad nije dovoljno reći “ja sam tužan”, treba da budemo konkretniji: “Tužan sam jer se osjećam razočarano, malo ljut i zbunjen istovremeno”).
  • Potrebno je da kontrolišemo kako se ponašamo.
  • Pronalaženje uzroka ponašanja drugih, i mogućnost razumjevanja perspektive i emocionalnih stavova drugih.
  • Izražavanje svojih emocija.
  • Potrebno je poboljšati naše društvene vještine.
  • Naučite se auto- motivaciji i truditi se da postignete svoje ciljeve i istinsku sreću.

​U zaključku, dobro je zapamtiti da inteligencija nije samo broj koji se dobija iz standardizovanog testa. Postoji još jedna sfera, druga dimenzija i druga inteligencija koja nam omogućava da postignemo uspjeh.

Mi govorimo o ličnom uspjehu koji se odnosi na sposobnost upravljanja emocijama i ponašanjem, sposobnost povezivanja sa drugima, koji se odnosi na postizanje ravnoteže i harmonije, osjećaju slobode i sreće…

To je avantura koja treba biti osvajana iz dana u dan.

Prevod teksta: https://lamenteemeravigliosa.it/daniel-goleman-intelligenza-emotiva/

Prevele Ana i Beba Muratović –  bebamur.co

Ostavite odgovor