Ljubav prema sebi je jedina ljubav koja nam može garantovati ljubav drugih <3